En stabil plattform

När dina elever ska göra ett digitalt prov får applikationen inte haverera. Därför har vi gjort Trelson Assessment till en robust och säker applikation som aldrig sviker dig. Du kan vara säker på att det fungerar när provet ska genomföras. Ingen elev har någonsin drabbats av att provet inte kan lämnas in. Tack vare den bakomliggande infrastrukturen i Google Cloud levererar Trelson en imponerande stabilitet med en historisk driftstid på 99,9%, inga schemalagda driftstopp eller underhållsfönster.

 

Trelson är byggd med automatisk skalning. Även om du har tiotusentals elever som samtidigt ska göra ett prov, kan du alltid vara säker på att det kommer fungera smidigt.

För att förhindra fusk låser Trelson Assessment datorenheten så att eleven bara har tillgång till provet. Om du vill kan du enkelt göra inställningar som ger eleven tillgång till resurser som kan behövas för att lösa uppgifterna i provet, t ex ett dokument, ljudfil, videoklipp eller en webbsida. Ett annat sätt att förhindra fusk är att Trelson Assessment har en funktion för slumpmässiga svarsalternativ.

Systemet ger stöd åt elevernas rätt till en rättvis och opartisk bedömning. Det finns bland annat en funktion för anonym rättning av prov.