Funktioner

Sätt upp ett prov
Skapa prov och anslut till Google Classroom
Sätt start & stop tid
Lägg till provet i Google Calendar

 

Skapa provet
Skrivyta
Frågeformulär
Textblock
YouTube video
Bilder
Lucktext
Ritmodul i formulär

 

Lägg till resurser
Filer från Google Drive
YouTube video
Kalkylator
Webbsidor
Google Meet

 

Under provet
Övervaka elevernas arbete
Notiser vid öppna, inlämning och förlorad uppkoppling
Tvingad inlämning

 

Efter provet
Alla provsvar sparas på Google Drive
Tillgängliga i Google Classroom
Använd rättningsmodulen i Google Classrooms

Ytterligare funktionalitet