Minimera fusk

Trelson Assessment gör det enkelt att låsa elevernas enheter för att förhindra dem att fuska. Vill vill ju veta vad eleverna kan. Inte hur bra de är på att Googla!

 

Trelson Assessment låser automatiskt ned datorenheten när eleven startar provet. Eleven förhindras därmed från att söka efter information och kommunicera med andra elever.

 

Läraren kan lägga till digitala resurser i provet, t ex vad som helst från Google Drive t ex text, ljud, bilder och videoklipp. Det går även att lägga till video från Youtube. Systemet ser automatiskt till att studentens åtkomstinställningar är korrekta när du har delat en resurs som eleverna behöver under provet.

ChromeOS and Cloudready
I normalfallet använder ChromEx kioskappen för att låsa en Chromebook. I specifika fall är ChromEx Agent Extension ett bättre alternativ. Förutom resurser från Google Drive kan du lägga till Youtube, GeoGebra Calculator, media på en USB, en webbplats eller en specifik webbsida. Med tillägget Trelson Assessment Proctor kan du använda Google Meet för att ha uppsikt över eleverna under provet och och ge åtkomst till studenternas Google Drive i ett förhandsgranskningsläge.

 

Windows och Mac OS X
Vi använder Safe Exam Browser för att låsa datorn när eleven använder Windows- eller Mac OS X-enheter. Under provet har eleven bara tillgång till Trelson Assessment och de resurser läraren har lagt till.

 

iOS
För iPad har vi byggt en applikation som du laddar ner från App Store. Under provet har eleven endast tillgång till Trelson Assessment och de resurser läraren har lagt till.

 

Android
För iPad har vi byggt en applikation som du laddar ner från Google Play. Under provet har eleven endast tillgång till Trelson Assessment och de resurser läraren har lagt till.