Bossfight

Öka elevernas engagemang och motivation genom gamifications lärande superkraft.

Testa gratis

Bossfight består av flera olika moduler som du använder för att skapa, genomföra och följa upp spelifierade lärmoment. På ett lekfullt sätt får eleverna möjlighet att ta kontroll över sina studier och uppnå sina kunskapsmål snabbare. Välkommen till framtidens skola!

Till appen

Enkelt för lärare & elev

Med en knapptryckning spelifierar du ditt Google Classroom och eleverna får pepp och belöningar som engagerar.

Starkare engagemang

Med spelifierad undervisning skapar Bossfight positiva känslor kring skolarbetet hos eleverna. Detta bidrar i sin tur till att deras engagemang ökar och att de känner tillfredsställelse över det egna arbetet.

Följer svensk läroplan

Koppla Bossfights verktyg och moduler till den svenska läroplanen och anpassa läromoment till varje elevs kunskapsnivå och förutsättningar. Särskild hänsyn kan tas till sådana faktorer som t ex koncentrationssvårigheter, stress, låg självkänsla och oro.

Vad kan man göra med Bossfight?

Vi listar allt du kan göra i Bossfight, från att samla mynt till att köpa gyllene ägg.

Studier visar att spelifierade lärmoment bidrar till att eleverna utvecklar ett starkt självledarskap och motivation att på egen hand ta kontrollen över sitt lärande.

Bossfight är utvecklat för att lärare enkelt ska kunna integrera gamification i Google Classroom. Programmet består av flera olika moduler som läraren använder för att skapa, genomföra och följa upp spelifierat lärmoment. Genom att koppla Bossfights verktyg och moduler till den svenska läroplanen kan läromoment anpassas till varje elevs kunskapsnivå och förutsättningar. Med Bossfight får lärare verktygen som krävs för att göra spelifierad undervisning till en naturlig del av vardagen.

Bossfight skapar extra engagemang genom att på ett lekfullt sätt ge eleverna möjlighet att ta kontroll över sina studier och uppnå sina kunskapsmål. Särskild hänsyn kan tas till faktorer som många elever annars upplever som negativa, t.ex. stress, koncentrationssvårigheter, låg självkänsla och oro. Istället har spelifierade läromoment visat sig bidra till att eleverna utvecklar ett starkt självledarskap och motivation att på egen hand ta kontrollen över sitt lärande.

Till applikation

Visst låter det spännande. Du kan testa Bossfight helt gratis.