Class Manager

Uppdatera undervisningsgrupper automatiskt och säkerställ att rätt elever och lärare finns i ditt Classroom.

Till applikation

Class Manager är en app som skapar struktur och ordning i hanteringen av Google Classroom. Med automatiserade funktioner kan stora volymer av elever och klasser administreras rationellt och effektivt under hela deras skolgång.

Till appen

Synka med namnlistor

Class Manager gör det möjligt att synkronisera medlemmar i en Googlegrupp med namnlistor i ett Google Classroom. Class Manager innehåller även verktyg för att skapa en enhetlig namnstandard för skolans klasser. Personuppgifterna hanteras helt i enlighet med GDPR.

Ordning i Google Classroom

Med Class Manager hålls undervisningsgrupper uppdaterade vilket säkerställer att det alltid är rätt elever och lärare som finns i ditt Classroom. Med automatiserade funktioner kan stora volymer av elever och klasser, rationellt och effektivt administreras under en klass hela livscykel.

Enkel vikariehantering

Lärare kan läggas till/tas bort från klasser och stödpersonal kan bokmärka sina elever och gå med/ur de klasser där deras elever är med i. Funktioner för hantering av vikarier och stödpersonal gör det enkelt att organisera verksamheten lokalt utan att systemadministratörer behöver rycka in.

Vilka krav bör man ställa på en synk till Classroom?

Här hittar du en lista med alla funktioner som erbjuds i Trelson Class Manager.

Vad kan jag göra i Class Manager?

 • Livscykelhantering av stora och små klasser
 • Skapa enhetliga namnstandarder för klasser i Google Classroom
 • Automatiserade funktioner för massadministration
 • Synkronisering av medlemmar
 • Rätt personer till rätt klass
 • Få kontroll på all data i Classroom
 • Arkivering av avslutade klasser
 • Personuppgifter hanteras enligt GDPR
 • Administratörskonsol av Classroom
 • Identifiering av “Orphan” Classrooms i din domän med möjligheter för bulkaktiviteter
 • Self-service för vikariehantering

Till applikation

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad.