Funktioner

Trelson Class Manager gör det möjligt att på ett effektivt och rationellt sätt administrera  elever, lärare och kurser i Google Classroom. Genom att synkronisera medlemmar i en Googlegrupp med namnlistor i Google Classroom, kan undervisningsgrupper automatiskt alltid vara uppdaterade vilket säkerställer att rätt elever och lärare finns i rätt Google Classroom.

Gratisversion 

I Class Managers gratisversion har vi samlat grundläggande verktyg för dig att hantera Google Classroom för superadmin i domänen. Gratisversionen sparar ingen data utan gör direkt förfrågningar till Googles API:er så ni behöver inte oroa er för att er data finns i några databaser hos oss.

Du kan:

 • Söka på elever och lärare samt lista de Google Classroom som de är medlemmar i
 • Lägga till användare som elever och lärare till ett Google Classroom
 • Lägga till grupper som elever och lärare till ett Google Classroom
 • Ändra ägare på ett Google Classroom
 • Arkivera Google Classroom

I den fulla versionen av Class Manager finns det många funktioner som kan underlätta vanlig administration samt livscykelhantering av Google Classroom för en organisation.

Livscykelhantering:

Som i många andra system så vill man ha struktur på hur resurser skapas upp och när de inte längre ska vara tillgängliga. Class Manager hjälper er att lösa detta.

 • Tvinga en namnstandard på Google Classroom som kopplas mot Google grupper i er domän
 • Skapa vitlistor kring vilka Googlegrupper som ska synas för lärarna och vara möjliga att synkronisera mot
 • Bestäm huruvida användare (Lärare och/eller elever) ska läggas till och/eller tas bort från Google Classroom när de försvinner ur Googlegruppen
 • Automatiskt arkivera Google Classroom på bestämda datum

Lärare 

Se till att det alltid är rätt elever och lärare i varje Google Classroom genom att aktivera synkronisering mellan Googlegrupper och Google Classroom

 • Använda grupper i domänen för att synkronisera elever och lärare mot befintliga Google Classroom
 • Använda grupper i domänen för att synkronisera elever och lärare genom att skapa upp nya Google Classroom
 • Använda namn på grupper i skapandet av Google Classroom
 • Sätt undantag på kurser som inte ska arkiveras vid specifika datum

Vikariehantering

Spara tid genom att låta vikarier själva hantera vilka Google Classroom de ska ha tillgång till och under hur lång tid

 • Självservice för vikariekonton i er Google domän
 • Låt vikarierna själva lägga till sig i rätt Google Classroom utifrån den läraren som de ska vikariera för
 • Vikariekontot tas automatiskt bort från de Google Classroom där de är medlemmar efter att vikariet är slut

Stödpersonal

Underlätta arbetet för stödpersonal i organisationen genom att låta dem snabbt och enkelt gå in och ta del av specifika elevers arbete i alla deras Google Classroom

 • Få tillgång till allt material utifrån specifika elever
 • Gå med i utvalda elevers alla Google Classroom med ett knapptryck
 • Lämna utvalda elevers alla Google Classroom med ett knapptryck
 • Bokmärk specifika elever som stödpersonen jobbar med

Föräldralösa Google Classroom:

Föräldralösa Google Classroom skapas när en användare som äger ett Google Classroom blir raderad i domänen. Detta innebär att inom 20 dagar måste en du sätta en ny ägare för att kursen inte ska gå in i ett obrukbart tillstånd. Du får också kontroll på kurser där det kanske inte ens finns lärare kvar utan enbart elever.

 • Sök igenom din domän efter föräldralösa Google Classroom och sortera dessa utifrån tillstånd och flertalet andra parametrar
 • Radera eller arkivera flera valda Google Classroom samtidigt
 • Lägg till ägare på flera valda Google Classroom samtidigt
 • Automatisera genomsökning av domänen utifrån 20 dagars gräns på Google Classroom
 • Automatisera tilldelning av ägandeskap för föräldralösa Google Classroom till andra lärare i samma kurs eller specifika konton
 • Alla automatiserade händelser loggas i appen

Roller:

Gör inte allt jobb själv som administratör utan delegera ut arbetsuppgifter till t.ex. IKT-pedagoger på skolan eller andra funktioner som behöver höjd behörighet.

 • Delegera en lägre admin roll i appen till andra personer och grupper på domänen
 • Delegera en vikarieroll i appen till andra personer och grupper på domänen
 • Delegera en stödpersonalroll i appen till andra personer och grupper på domäner

Lägre adminroll:

 • Få tillgång till funktioner för att hantera Google Classroom administrativt
 • Lägg till och ta bort lärare och elever från Google Classroom
 • Byt ägare på Google Classroom