Nationella prov i NO och SO med Trelson Assessment

2022-04-08

  Nationella prov i NO och SO med Trelson Assessment       

Trelson Assessment är ett program till din dator eller iPad som låser elevernas enheter så de inte kan komma åt internet. Trelson kan du använda i din vanliga undervisning för att hjälpa dina elever att hålla fokus samt tex använda både text till tal och tal till text så dina elever med läs och skrivsvårigheter får den hjälp de har rätt till.

 

Om du aldrig har använt Trelson är det lämpligt att allra först titta på instruktionsfilmen:  Så funkar Trelson (film 14 minuter) 

Om du inte känner till Trelson alls kan du prova gratis här: Skapa gratiskonto under en period

 

I NO och SO har eleverna vid det nationella provet ett frågehäfte och tanken är att eleverna egentligen ska skriva med papper och penna, men det fungerar att göra digitalt i Trelson även om det kräver lite fix i förväg. 

 

1. Skapa ditt prov/uppgift och välj dina inställningar för tex stavningskontroll, text till tal och tal till text samt valt om provet/uppgiften ska vara anonymt eller inte. Tänk på att alla prov som skrivs digitalt ska göras anonymt. (Så här gör du anonyma prov: Anonymisera och avanonymisera prov i Trelson

 

2. Gå till MODULER och klicka på det lilla kugghjulet. Där väljer du visa en fråga i taget.

Visa en fråga i taget

3. Redigera vad ditt formulär ska heta tex NP NO 9B -22 och klicka på SPARA

4. Klicka på Lägg till och välj Fråga och under TYP scrollar du ner och väljer Lång text. 

Lång text
Då du inte kan öppna provet förrän samma morgon och inte vet hur många frågor som kommer eller om vissa frågor kräver att eleverna sätter kryss, ritar eller gör uträkningar i svarshäftet kan du fortsätta göra cirka 30 frågor på samma sätt som ovan. 

 

Ge eleverna instruktioner att när det krävs att de sätter kryss, ritar eller gör uträkningar gör de det med penna i svarshäftet och längre svar som kräver skriven text gör eleverna i Trelson. Eleven varvar alltså mellan att skriva i svarshäftet och i Trelson när det behövs. 

 

Om du är snabb och kan hur Trelson fungerar kan du naturligtvis åka tidigt till jobbet samma dag som provet är, öppna det och lägga in frågor och flervalsalternativ med kryss samma morgon och efterlikna hur provet är konstruerat. 

Tänk dock på att det inte är tillåtet att fotografera provet eller föra över frågorna i sin helhet till Trelson. 

 

5. För elever med tex dyslexi som har rätt till muntliga prov aktiveras HJÄLPMEDEL när du skapar provet/uppgiften. Eleven kan använda både text till tal (datorn läser upp det eleven har skrivit) och tal till text (eleven talar in sina svar och datorn omvandlar det till text)

Aktivera både stavningskontroll, text till tal och tal till text för alla elever när du skapar ditt prov/uppgift.

Om du endast vill aktivera hjälpmedel för enstaka elever gör du det efter att du har lagt till elevens namn genom att klicka ute i högerkanten på de tre prickarna. 

 

6. De elever som behöver stöd när de skriver kan använda text till tal även i formulär. Eleven markerar sin text, klickar på ikonen som ser ut som en liten gubbe uppe till höger. Längst ner på skärmen syns då en playikon. Eleven klickar på play och kan lyssna och rätta. Det är ett väldigt bra skrivstöd för eleven och det blir lättare för dig att rätta när texten är mer begriplig. 

 

7.  Vissa elever har så stora svårigheter att de inte kan skriva själva. De behöver då få möjligheten att diktera och tala in sina svar. För att diktera och tala in sina svar behöver eleven skriva sina svar i den vanliga skrivytan och inte i formulär. Högst upp till höger på elevens skärm finns ikonen för tal-till-text i form av en mikrofon. Eleven klickar på Starta tal till text och börjar prata in sitt svar. För att använda denna funktion behöver eleven ha tyst runt sig och tänka på att tala tydligt. När eleven är klar med sitt svar klickar den på Stoppa tal till text som finns längst ner på skärmen.

S
Be eleven redigera sin text regelbundet och tex sätta ut skiljetecken. 

Om du har elever som är nyanlända och som är i behov av lexikon kan du lägga till ett lexikon som resurs. Gå till RESURSER och  välj  Lägg till webbresurs. Där klistrar du in länken till det lexikon du vill ha. På elevens skärm hamnar lexikonet nu högst upp på skärmen. Om eleven vill kan den klicka på den lilla ikonen till vänster om sitt namn och då delas skärmen i två delar. Eleven kan ha lexikonet  till höger och skrivytan/formulär till vänster och behöver inte gå mellan olika flikar. 

Ovanstående arbetssätt kan du med fördel använda med dina elever i den vanliga undervisningen. Låt eleverna genomföra alla sina skrivuppgifter via Trelson och lägg till text till tal och delad vy för att skapa tillgänglighet!

Lycka till!

Share

Kontakta mig om du vill du veta mer

Sara Bruun

Product specialist

sara.bruun@onlinepartner.se