Trelson i undervisningen – SETTdagarna

2022-04-22

Monterprogram för SETT-dagarna 2022

Kommer du vara i Stockholm för SETT-dagarna? I monter A:29 kommer det vara full aktivitet med olika föreläsningar. En hel del av dem kommer att handla om Trelson Assessment i undervisningen.

Mest spännande kommer det att vara på tisdagen den 26/4 kl 15  då det är den stora lanseringen av Trelson! Bubbel, snittar, pompa och ståt! Detta vill du inte missa!    

 

Nedan hittar du alla monterföreläsningar som rör Trelson:

26 april 

9.30 Fokus på fokus – minskad digital distraktion

Sara Bruun visar en modell för hur du med hjälp av Trelson Assessment kan hjälpa alla dina elever i klassrummet att  minska den digitala distraktionen och  få ett ökat fokus på undervisningen och inlärning. Genom att strukturerat använda modellen skapar du en tillgänglig digital lärmiljö och samtidigt kommer din egen stress över att inte hinna hjälpa alla elever dessutom minska. Modellen fungerar oavsett ämne och årskurs. 

Föreläsare: Sara Bruun

Om du vill lära dig mer om Trelson och hur du kan använda Trelson i undervisningen kan du scanna QR-koden

QR-kod för https://youtu.be/SYm8M9s5xTs eller klicka här: Trelson Assessment i undervisningen. 

13.30 Garantera säker identitet under digitala nationella prov (DNP) med Trelson E-id. 
Nu börjar det närma sig att konkretisera arbetet kring Digitala Nationella Prov (DNP) och förberedelserna hos er huvudmän är i full gång. Mycket är ganska klart men en viktig fråga/utmaning kvarstår:

  • Hur kan liten som stor huvudman på ett enkelt och hanterbart sätt tillgängliggöra säkra identiteter och autentisering till små barn och lärare som redan drunknar i administration och processer?  Dessutom med av Skolverket faställd säkerhetsnivå så att man verkligen vet vem som skriver provet och vem som rättar det?

Det och mycket mer kommer du få veta på detta seminarie. 

Föreläsare. Fredrik Linnander (Online Partner)  och Andreas Mossnelid Pointsharp

14.00 Talsyntes för elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter under prov

Det är avgörande för elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter att få stöd av talsyntes under provsituationer för att uppnå likvärdighet. Sara berättar om hur stor skillnad detta gör för eleven. Som lärare kan du erbjuda detta stöd för såväl hela klassen eller enskilda individer. Fredrik visar hur enkelt det är att slå på i Trelson Assessment.

 

Föreläsare: Sara Rydin, Dyslexiförbundet och Fredrik Hedström, Trelson Assessment

15.00 Trelson Launch 

Trelson är en ny stjärna på EdTech himlen med flera års erfarenhet.  Trelson Assessment, fd ChromEx, används av mer än 150.000 elever varje år för att göra digitala prov.

Jens Öberg, utvecklingsledare på Digitalisering och Innovation, Göteborgs Stad och Fredrik Linnander, VD Online Partner berättar om hur resan startade.

Trelson erbjuder flera appar som nu samlas under ett och samma varumärke. Varför bytte vi namn?

Vi avslöjar också nya funktioner och en helt ny app så missa inte Trelson Launch!

 

27 april 

9.30 Fokus på rätt grej

Sara Bruun visar en modell för hur du med hjälp av Trelson Assessment kan hjälpa alla dina elever i klassrummet att  minska den digitala distraktionen och öka fokuset på inlärningen. Genom att strukturerat använda modellen kommer din egen stress över att inte hinna hjälpa alla elever dessutom minska. Modellen fungerar oavsett ämne och årskurs. 

Föreläsare: Sara Bruun

1o.30 Garantera säker identitet under digitala nationell prov (DNP) med Trelson E-id. 
Nu börjar det närma sig att konkretisera arbetet kring Digitala Nationella Prov (DNP) och förberedelserna hos er huvudmän är i full gång. Mycket är ganska klart men en viktig fråga/utmaning kvarstår:

  • Hur kan liten som stor huvudman på ett enkelt och hanterbart sätt tillgängliggöra säkra identiteter och autentisering till små barn och lärare som redan drunknar i administration och processer?  Dessutom med av Skolverket faställd säkerhetsnivå så att man verkligen vet vem som skriver provet och vem som rättar det?

Det och mycket mer kommer du få veta på detta seminarie. 

Föreläsare. Fredrik Linnander (Online Partner)  och Andreas Mossnelid Pointsharp

11.45 Skönlitteratur plus digitala verktyg tar världen in i ditt klassrum 

Sara Bruun visar hur du kan kombinera skönlitteratur med digitala verktyg och på så sätt vidga elevernas vyer. Du får ta del av  klassrumsnära exempel på hur projekt som kombinerar autentisk kommunikation med digitala verktyg och skönlitterärt läsande som stärker elevernas språkkunskaper.

Föreläsare: Sara Bruun

13.00 Talsyntes för elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter under prov

Det är avgörande för elever med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter att få stöd av talsyntes under provsituationer för att uppnå likvärdighet. Sara berättar om hur stor skillnad detta gör för eleven. Som lärare kan du erbjuda detta stöd för såväl hela klassen eller enskilda individer. Fredrik visar hur enkelt det är att slå på i Trelson Assessment.

Föreläsare: Sara Rydin, Dyslexiförbundet och Fredrik Hedström, Trelson Assessment

14.30 Trelson Class Manager. Livscykelhantering och administration av Google Classroom.

Jens Öberg från Göteborgs stad berättar om hur man tillsammans med Online Partner tog fram en applikation för livscykelhantering och enkel administration av Google Classroom.

Föreläsare: Jens Öberg

 

Välkomna till monter A:29!

Trelson teamet

Share

Kontakta mig om du vill du veta mer

Sara Bruun

Product specialist

sara.bruun@onlinepartner.se