Privacy Policy

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild levande person. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler och/eller andra personuppgifter än nödvändigt för ändamålet och vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är vidtagna och underhålls för att skydda personuppgifter.

Cookies

Här har vi sammanställt information om vad en cookie är, på vilket sätt och varför vi använder dem och hur du som besökare kan välja cookie-inställningar. Utgångspunkten är att vi inhämtar ditt samtycke innan vi hämtar eller lagrar cookies. Detta gäller vid alla former av cookies.

När du besöker vår hemsida placerar vi en cookie på alla webbläsare och enheter. Cookies är små textrader som läses in i datorns minne eller sparas som en fil på din enhet. Det finns olika typer av cookies med olika syfte. Cookies kan användas bl.a. i syfte att lagra inställningar för hur hemsidan ska visas för besökaren, men också för att samla information om besökarens beteende.

Information om cookies på denna hemsida kan komma att ändras och du hittar datum då den ändrades senast längst ner på denna sida.

Nödvändiga Cookies

Detta är cookies som vår hemsida behöver för att fungera korrekt. Det innebär att de behövs för grundläggande funktioner, som inloggning, transaktioner och grafer. Den här typen av cookies sparar inte dina personuppgifter. Det går inte att stänga av nödvändiga cookies eftersom hemsidan då inte kommer att fungera normalt.

Funktionella cookies

Vi använder den här typ av cookies för att samla data som kan hjälpa oss förstå hur besökaren använder vår hemsida. På så sätt kan vi förbättra användarupplevelsen och erbjuda ett innehåll som upplevs som relevant av besökaren. Med hjälp av dessa cookies kan hemsidan också minnas inställningar som påverkar dess funktion och utseende.

Stäng av Cookies

Du kan förhindra att cookies ställs in genom att justera inställningarna i din webbläsare (se webbläsarens hjälp för hur du gör detta). Var medveten om att inaktivera cookies kommer att påverka funktionaliteten hos denna och många andra webbplatser som du besöker. Inaktivera cookies kommer vanligtvis att leda till att vissa funktioner och funktioner på denna webbplats inaktiveras. Därför rekommenderas att du inte inaktiverar cookies.

Rättigheter

Trelson behandlar personuppgifter på ett sätt som tillvaratar enskildas rättigheter. Besökare och kontaktpersoner har rätt till tillgång, rättelse, begränsning och radering av sina personuppgifter.

Kontakt

Vid frågor gällande behandling av personuppgifter, kontakta info@trelson.com.